Privacybeleid

Privacybeleid
Willomino Photography, gevestigd aan Eschbeekweg 20, 7524 NL te Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Eschbeekweg 20
7524 NL Enschede
www.willomino.nl
info@willomino.nl
06-22191666

Persoonsgegevens die ik verwerk
Willomino Photography verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres (via Google Analytics)
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch (is bijv. van toepassing wanneer je een door mij toegestuurde vragenlijst invult t.b.v. een Day in a Life reportage of wanneer we in gesprek zijn over je bruiloft o.i.d.).
– Locatiegegevens (via Google analytics)
– Internetbrowser en apparaat type (via Google analytics)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Willomino Photography verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– ras (dit klinkt gek, maar hoe je eruit ziet op een foto zegt iets over je ras, vandaar)
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar (ik fotografeer natuurlijk heel veel kinderen)]

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info@willomino.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk Willomino Photography verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (alleen indien je jezelf hiervoor hebt aangemeld)
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Willomino Photography verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming Willomino Photography neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Willomino Photography) tussen zit.

Willomino Photography gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
N.v.t.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Willomino Photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor de belastingdienst ben ik wettelijk verplicht alle facturen 7 jaar te bewaren en ik doe dat dus ook. Op de factuur staat altijd je naam, adres en woonplaats. Persoonsgegevens die je mij per e-mail verstrekt, bewaar ik op de server van mijn website voor zolang als dat nodig is, maar in elk geval zolang we met elkaar in contact zijn en ik voor jou mijn werk uitoefen.

Foto’s die ik maak van jou en je eventuele gezinsleden bewaar ik op mijn computer en op een externe harde schijf. Ook worden foto’s die ik in overleg met jou gebruik voor mijn online portfolio (mijn website) en op sociale media op de betreffende servers opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden Willomino Photography verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Soms stuur ik foto’s in voor een fotografiewedstrijd. Dat doe ik alleen met foto’s waarvan is afgesproken dat ze online gebruikt mogen worden. Deze foto’s stuur ik in feite door naar een derde partij (de organisatie die de wedstrijd organiseert) en wanneer ik iets win met de wedstrijd, heeft die organisatie het recht de foto te publiceren. De afspraak is altijd dat de overige ingestuurde foto’s door de betreffende organisatie verwijderd wordt.

Ik werk uitsluitend samen met partijen die zich houden aan de AVG zoals wij die hier in Europa kennen. Denk daarbij aan mijn online gallery, waarin je je foto’s ontvangt, het programma waarmee ik online nieuwsbrieven kan versturen en een online tool voor mijn administratie. Met al deze partijen heb ik een verwerkersovereenkomst. Willomino Photography blijft deels verantwoordelijk voor deze verwerkingen, maar kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het niet naleven van de afspraken die zij heeft met de betreffende partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Willomino Photography gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Willomino Photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@willomino.com.

Willomino Photography wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik je persoonsgegevens beveilig
Willomino Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@willomino.nl.